معنای حج چیست؟

مستطیع بودن به چند چیز است: 1) توشه‌ی راه و چیزهایی را که بر حسب حالش در سفر به آن محتاج است و نیز مرکب سواری یا مالی که بتواند آنها را تهیه کند، داشته باشد. 2) سلامت مزاج و توانایی بر رفتن به مکه و حج. 3) در راه مانعی از رفتن نباشد و اگر راه بسته باشد، یا انسان بترسد که در راه جان یا عرض او از بین برود. یا مال او را ببرند، حج بر او واجب نیست، ولی اگر از راه دیگری بتواند برود، اگر چه دورتر باشد در صورتی که مشقت زیاد نداشته باشد و خیلی غیر متعارف نباشد، باید از آن راه برود. 4) بقدر بجا آوردن اعمال حج وقت داشته باشد. 5) مخارج کسانی را که خرجی آنان بر او واجب است، مثل زن و بچه و مخارج کسانی را که مردم خرجی دادن به آنها را لازم می‌شمارند، داشته باشد. 6) بعد از برگشتن، کسب، یا زراعت، یا عایدی، ملک، یا راه دیگری برای معاش خود داشته باشد تا مجبور نشود به زحمت زندگی کند.

سوال: لطفاً معنای حج را در لغت و اصطلاح توضیح دهید.بقیه در ادامه مطلب

ادامه مطلب
منبع : خرید و فروش فیش حج عمره و تمتع-09199197145معنای حج چیست؟
برچسب ها : داشته ,معنای ,داشته باشد ,ادامه مطلب